Výjezdy JSDH

Uvolněné plechy na garáži

30.9.2019 13:28 Jednotka povolána k technické pomoci. Jednalo se o uvolněné plechy na garáži v Herinku. Jednotka vrácena velitelem zásahu zpět na zbrojnici.