Ostatní (historie)

Ostatní akce

Pálení čarodějnic

30.4  členové našeho zboru asistovali při pálení čarodějnic v Jesenici a v Průhonicích.

Dětský den

1.6  jsme byli s naší technikou na dětském dni na náměstí v Průhonicích, děti zaujala naše LIAZka i historická koňka.

Oprava koňky

Na jaře od 4.5 do 20.5 jsme se pustili do opravy koňské stříkačky.

 

Hasičská svatba

Dne 17.4 vstoupili do svazku manželského členové SDH Průhonice Zdeněk Strakatý a Pavlína Válková.

Jménem sboru jim gratulujeme a přejeme mnoho šťastných společných let.

Foto

Oslava 100 let hasičů ve Zvoli

27.6  se několik členů našeho sboru zúčastnilo oslav ve Zvoli.

Foto

Foto

Foto

Životní jubileum

Dne 7.8 slaví své životní jubileum 60. let dlouholetý člen našeho sboru a člen rady prevence při OSH Praha -západ pan Ladislav Klement. Jménem sboru blahopřejeme a děkujeme za jeho dlouholetou

a obětavou práci a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Výměna vrat

Ve dnech 14 – 16.8 proběhla výměna vrat na zbrojnici.

Foto

Den dobrovolných hasičů na Žofíně

11. října se členové našeho sboru zúčastnili s „koňkou“ již po druhé dne dobrovolných hasičů na Slovanském ostrově, který uspořádal spolek pro založení sboru dobrovolných hasičů Praha 1.

Foto

Narodil se človíček jmenuje se Vašíček

14.října  v 10:42 hod se Pavlíně a Zdeňkovi Strakatým narodil syn Václav 3650g, 51cm. Blahopřejeme.

Foto

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 18.října 2009 zemřel ve věku 88. let nejstarší člen sboru dobrovolných

 hasičů Průhonice pan Josef  Kalaš. Členem sboru byl od r. 1936.

 Čest jeho památce!

Lampionový průvod

2.11 v 16:30 se konal lampionový průvod z Květnového náměstí na nádvoří zámku a zpět, kde bylo pro účastníky připraveno pohoštění. Vše bylo zakončeno ohňostrojem. Členové našeho sboru se zúčastnili jako doprovod a zabezpečení ohňostroje.

Foto

Výroční valná hromada

12.12 od 16:00 hodin se uskutečnila výroční valná hromada v klubovně zbrojnice, na které byl zvolen nový výbor SDH Průhonice . Po ukončení oficiální části následovala volná zábava s reprodukovanou hudbou a občerstvením. Zlatým hřebem večera byla tombola.

Foto

Pálení čarodějnic

30.4 pořádal VÚKOZ a Kulturní komise obce v areálu hotelu Floret „Velký čarodějnický rej“ s bohatým programem, na kterém nemohli chybět členové našeho sboru. Všechny zúčastněné tradičně zaujala naše technika.

Foto

ROK 2009

ROK 2010

Oslava výročí 125 let trvání SDH Průhonice

15.5 se v areálu hotelu Floret za pomoci obce, sponzorů, mnoha spoluobčanů a hostů  uskutečnila oslava výročí sboru dobrovolných hasičů . Starostka obce pí PhDr. Hana Borovičková předala čestné uznání starostovi SDH Miroslavu Stoklasovi st. za zásluhy o zachování a rozvoj činnosti sboru a zásahové jednotce za nezištnou a obětavou práci ve prospěch veřejnosti. Pozvaní hosté předvedli jak svojí techniku tak i praktické ukázky svých odborností a umění.  

Foto

Den dětí

1.6  jsme byli s naší technikou již tradičně na dětském dni na náměstí v Průhonicích.

Jílovské kolečko

31.7 jílovští hasiči uspořádali již druhý ročník cyklistického klání určeného pro členy IZS a jejich rodinné příslušníky s příznačným názvem „Jílovské kolečko“. Ve kterém změřilo své síly celkem 66 cyklistů z toho 41 mužů, 18 žen a 7 dětí. Za náš sbor se zúčastnil Mirek Bambula a obsadil ve své kategorii pěkné 3. místo.

Více info a foto

Lampionový průvod

2.11 jsme asistovali při tradičním lampionovém průvodu z náměstí do parku a zpět počasí bylo příznivé a účast hojná. Pro účastníky bylo na náměstí připraveno občerstvení. Vše bylo zakončeno pěkným ohňostrojem.

Foto

Malování

23. října jsme malovali v klubovně a příslušenství, rekonstrukcí prošla také část kuchyňské linky. Celá akce se protáhla do pozdních večerních hodin.

Obří slalom

18. 1 proběhl ve Ski areálu Horní Domky v Rokytnici nad Jizerou 2.ročník závodu „O pohár ředitele HZS hl. m. Prahy“ v obřím slalomu. Závod byl určen příslušníkům HZS ČR, zaměstnancům HZS podniků a členům jednotek SDH obcí. Závod pořádal Sportovní klub HZS hl. m. Prahy a GŘ HZS ČR ve spolupráci s ČHSF. Za náš sbor se zúčastnil Mirek Bambula a obsadil v kategorii lyže nad 40 let 10. místo.

Více info a foto

Výroční valná hromada

11.12 od 16:00 hodin se uskutečnila výroční valná hromada v klubovně zbrojnice, na které byl našemu sboru předán pí. starostkou PhDr. Borovičkovou slavnostní prapor. Po ukončení oficiální části následovala volná zábava s reprodukovanou hudbou a občerstvením.

Foto

ROK 2011

Obří slalom

24. 1 proběhl ve Ski areálu Horní Domky v Rokytnici nad Jizerou 3. ročník závodu „O pohár ředitele HZS hl. m. Prahy“ v obřím slalomu. Závod byl určen příslušníkům HZS ČR, zaměstnancům HZS podniků a členům jednotek SDH obcí. Závod pořádal Sportovní klub HZS hl. m. Prahy a GŘ HZS ČR ve spolupráci s ČHSF. Za náš sbor se zúčastnil Mirek Bambula a obsadil v kategorii lyže nad 40 let 7. místo.

Více info

Foto

Pálení čarodějnic

30.4 jsme se zúčastnili akcí „Čarodějnická show“ ve Zdiměřicích a „3. Čarodějnický rej“ v Průhonicích v areálu hotelu Floret.  Všechny zúčastněné tradičně zaujala naše technika.Ve 20:32 hod byla jednotka odvolána k požáru.

Foto

Den záchranářů Kolín

8.5 se náš sbor zúčastnil z naší historickou koňskou stříkačkou dne záchranářů v Kolíně.

Foto

Hasičský den na Konopišti

21.5 se náš sbor zúčastnil z naší historickou koňskou stříkačkou III. ročníku hasičského dne na Konopišti.

 

Foto

Den dětí

29.5  jsme byli s naší technikou již tradičně na dětském dni, který se konal v areálu hotelu Floret.

Foto

Jílovské kolečko

13.8 jílovští hasiči uspořádali již třetí ročník cyklistického klání určeného pro členy IZS a jejich rodinné příslušníky s příznačným názvem „Jílovské kolečko“. Za náš sbor se zúčastnili Mirek Bambula a Michal Langr.

Foto hasiči Jílové

Svatba

Dne 18.8 vstoupil do svazku manželského dlouholetý člen SDH Průhonice Miroslav Stoklasa ml.

Jménem sboru novomanželům gratulujeme a přejeme mnoho šťastných společných let.

30. let HZS v Jílovém

3.9 jílovští hasiči  oslavili 30 výročí od založení  profesionální stanice. Oslavy se konaly na náměstí, v regionálním muzeu a v parku v

Jílovém, kde probíhaly ukázky techniky a činnosti složek  IZS. Těchto oslav se zúčastnili i někteří členové našeho sboru.

Lampionový průvod

31.10 jsme asistovali při tradičním lampionovém průvodu z náměstí do parku kolem rybníka a zpět počasí bylo příznivé a účast hojná. Pro účastníky bylo na náměstí připraveno občerstvení. Vše bylo zakončeno pěkným ohňostrojem.

Foto

Výroční valná hromada

10.12 od 16:00 hodin se uskutečnila výroční valná hromada v klubovně zbrojnice. Po ukončení oficiální části následovala volná zábava s reprodukovanou hudbou a občerstvením.

Foto

ROK 2012

O pohár ředitele HZS hl.m Prahy v obřím slalomu

20. ledna 2012 se sjelo přes devět desítek profesionálních a dobrovolných hasičů na lyžařské závody do Černé Říčky v Jizerských horách na již 4. ročník  závodu „O pohár ředitele HZS hl. m. Prahy“ v obřím slalomu. Za náš sbor se již tradičně zúčastnil M Bambula.

Více info na Požáry.cz

Foto

V lednu a únoru jsme se zúčastňovali na výročních valných hromadách okolních sborů 6.1 v Popovičkách, 7.1 v Hodkovicích, 14.1 ve Zlatníkách a v Radějovicích, 21.1 ve Vestci a v Senohrabech, 11.2 ve Lhotě a ve Zvoli, 18.2 v Dolních Břežanech a 25.2 v Osnici. Vše bylo zakončeno výroční valnou hromadou 14. okrsku ve Vestci.

10.3 jsme spolupořádali společně s restaurací Gurmánia v Holi „Hasičský ples“.

16.3 jsme v rámci soutěže požární ochrana očima dětí s technikou navštívili mateřskou školu v Průhonicích.

19.3 proběhlo jednání zástupců obce Průhonice, SDH Průhonice a vojenského muzea Lešany o budoucnosti hasičského historického automobilu Klöckner, který je prozatím umístěn v muzeu v Lešanech.   Foto

Pálení čarodějnic

30.4 jsme  na louce před hasičskou zbrojnicí pořádali tradiční pálení čarodějnic spojené z ukázkami hasičské techniky.

Foto

120 let. SDH Modletice

19.5 jsme se s Liazkou a s koňkou zúčastnili oslav v Modleticích.

 

Foto

120 let. SDH Dolní Břežany

16.6 jsme se s Liazkou a s koňkou zúčastnili oslav v Dolních Břežanech.

Foto

 Narozeniny Bauhaus

16.6 jsme se s Liazkou  zúčastnili na oslavách v Bauhausu.

Foto

20.7 od 20:00 hod jsme zajišťovali požární dozor v druhé části Průhonického parku při konání open-air opery Carmen.

Jílovské kolečko

4.8 jílovští hasiči uspořádali již čtvrtý ročník cyklistického klání určeného pro členy IZS a jejich rodinné příslušníky s příznačným názvem „Jílovské kolečko“. Za náš sbor se zúčastnili Mirek Bambula, Michal Langr, Ondra Šmejkal a Martin Malý, který se umístil se svým družstvem na 3. místě.

Foto

130 let. SDH Mnichovice

19.8 jsme se s koňkou zúčastnili na oslavách v Mnichovicích

Foto

Foto

Svatba

Dne 31.8 vstoupil do svazku manželského  člen SDH Průhonice Michal Langr.

Jménem sboru novomanželům gratulujeme a přejeme mnoho šťastných společných let.

Lampionový průvod

31.10 jsme asistovali při tradičním lampionovém průvodu z náměstí do parku kolem rybníka a zpět počasí bylo příznivé a účast hojná. Pro účastníky bylo na náměstí připraveno občerstvení. Vše bylo zakončeno pěkným ohňostrojem

Foto

Výroční valná hromada

8.12 od 16:00 hodin se uskutečnila výroční valná hromada v klubovně zbrojnice. Po ukončení oficiální části následovala volná zábava s reprodukovanou hudbou a občerstvením

ROK 2013

V lednu a únoru jsme se zúčastňovali na výročních valných hromadách okolních sborů . Vše bylo zakončeno výroční valnou hromadou 14. okrsku ve Zlatníkách.

Pálení čarodějnic

30.4 jsme  na louce před hasičskou zbrojnicí pořádali tradiční pálení čarodějnic spojené z ukázkami hasičské techniky.

Foto

Hasičský den na Konopišti

25.5 se náš sbor zúčastnil z naší historickou koňskou stříkačkou a praporem IV. ročníku hasičského dne na Konopišti. Akce se i přes nepřízeň počasí vydařila.

Foto

Propozice

Článek na Požáry.cz

110 let. SDH Herink

29.6 jsme se s Liazkou a s koňkou zúčastnili oslav v Herinku.

Foto

Jílovské kolečko

17.8 jílovští hasiči uspořádali jubilejní pátý ročník cyklistického klání určeného pro členy IZS a jejich rodinné příslušníky s příznačným názvem „Jílovské kolečko“. Již tradičně závodila náhodně vylosovaná družstva. Za náš sbor se zúčastnili Michal Langr, Jiří Malý a Mirek Bambula, ten byl  členem družstva, které skončilo na 3. místě.                         

Foto

Foto hasiči Jílové

Lampionový průvod

31.10 jsme asistovali při tradičním lampionovém průvodu z náměstí do parku kolem rybníka a zpět počasí bylo příznivé a účast hojná. Pro účastníky bylo na náměstí připraveno občerstvení. Vše bylo zakončeno pěkným ohňostrojem, který letos nebyl tradičně na náměstí, ale v areálu výzkumného ústavu.

Foto

Výroční valná hromada

14.12 od 16:00 hodin se uskutečnila výroční valná hromada v klubovně zbrojnice. Po ukončení oficiální části následovala volná zábava s reprodukovanou hudbou a občerstvením

ROK 2014

Pálení čarodějnic

Tradiční pálení čarodějnic spojené z ukázkami hasičské techniky proběhlo 30.4 na louce před hasičskou zbrojnicí.

Foto

140 let. SDH Říčany

21.6. jsme byli s naší koňkou v Říčanech na oslavách výročí 140. let od založení jejich sboru

Jízda slunovratu

21.6.jsme byli s LIAZkou na závodu veteránů do vrchu v Dolních Břežanech

Foto

Jílovské kolečko

9.8 jílovští hasiči uspořádali již šestý ročník cyklistického klání „Jílovské kolečko“ určeného pro členy IZS a jejich rodinné příslušníky  Již tradičně závodila náhodně vylosovaná družstva. Za náš sbor se zúčastnili Michal Langr, Jiří Malý, Mirek Bambula a Ondra Šmejkal.

Foto

Lampionový průvod

30.10 jsme asistovali při tradičním lampionovém průvodu z náměstí do parku kolem rybníka a zpět počasí bylo příznivé a účast hojná. Pro účastníky bylo na náměstí připraveno občerstvení. Vše bylo zakončeno pěkným ohňostrojem.

Výroční valná hromada SDH Průhonice se konala 13.12.2014 v 16:00 v klubovně zbrojnice. Byl zvolen nový výbor SDH.

ROK 2015

 

Pálení čarodějnic

Tradiční pálení čarodějnic spojené z ukázkami hasičské techniky proběhlo 30.4 na louce před hasičskou zbrojnicí.

 

Oslava130 let SDH Průhonice

Oslava 130 let od založení našeho sboru se uskutečnila 9.5 na louce před zbrojnicí, kde byla vystavena historická i současná

technika a probíhaly ukázky zásahů. Občerstvení zajistili hasiči z Popoviček a jejich mladí hasiči provedli ukázku požárního útoku a hašení domečku. Kromě hasičské techniky byly vystaveny i historické traktory. Odpoledne zahrál k tanci a poslechu Láďa Bezouška.

 

140 let. SDH Jílové

20.6. jsme byli s naší koňkou v Jílovém na oslavách výročí 140. let od založení jejich sboru.

 

Jízda slunovratu

20.6.jsme asistovali s CAS 20 MB Atego a Ladou Nivou na závodu veteránů do vrchu v Dolních Břežanech.

 

 

Neckyjáda Dobřejovice

18.7 jsme asistovali v Dobřejovicích na neckyjádě.

 

Jílovské kolečko

1.8 jílovští hasiči uspořádali již sedmý ročník cyklistického klání „Jílovské kolečko“ určeného pro členy IZS a jejich rodinné příslušníky   Za náš sbor se zúčastnil Ondra Šmejkal.

 

Lampionový průvod

26.10 jsme asistovali při tradičním lampionovém průvodu z náměstí do parku kolem rybníka a zpět počasí bylo příznivé a účast hojná. Pro účastníky bylo na náměstí připraveno občerstvení. Vše bylo zakončeno pěkným ohňostrojem.

 

Novoroční ohňostroj

31.12/1.1 o půlnoci jsme asistovali u novoročního ohňostroje na náměstí v Průhonicích.

Foto

Foto

Foto

ROK 2016

 

Čarodějnice

30.4 Pálení čarodějnic od 16:00 opékání špekáčků od 19:00 zapálení čarodějnice, během dne ukázky techniky.

 

Dětský den Popovičky

28.5 jsme byli na dětském dni v Popovičkách

 

Neckyjáda Dobřejovice

23.7 jsme asistovali v Dobřejovicích na neckyjádě

 

Jílovské kolečko

13.8 jílovští hasiči uspořádali již osmý ročník cyklistického klání „Jílovské kolečko“ určeného pro členy IZS a jejich rodinné příslušníky  Již tradičně závodila náhodně vylosovaná družstva. Za náš sbor se zúčastnili Michal Langr, Mirek Bambula a Ondra Šmejkal.

 

135 let SDH Zlatníky

10.9 jsme byli s naší technikou na oslavách ve Zlatníkách.

 

80 let SDH Lhota

17.9 jsme byli s naší technikou na oslavách ve Lhotě u Dolních Břežan.

 

Dny IZS v Aquaparku

O víkendech 13 a 14.8 a 22 a 23.9 jsme se zúčastnili společně se zdravotnickou záchrannou službou, policií ČR a kolegy hasiči ze Zbraslavi na dnech IZS v aquaparku v Čestlicích. Byla vystavena současná i historická technika a probíhaly přenášky všech složek IZS.

 

Rescue Marathon

Na 250 neprofesionálních záchranářů z celé republiky přijelo o víkendu 24 a 25 září na zdravotnické cvičení Rescue Marathon. Akce pro členy Červeného kříže, dobrovolné hasiče, ale i aktivní vojenské zálohy, měla za cíl vyzkoušet záchranu lidí v krizových situacích . Rescue maraton u Heřmanova Městce na Chrudimsku prověřil nasazení záchranářů ve dne i v noci. Z našeho sboru se zúčastnili Petr Vaculík a Jakub Řehka.

 

31.10 jsme asistovali při tradičním lampionovém průvodu z náměstí do parku kolem rybníka a zpět počasí bylo příznivé a účast hojná. Pro účastníky bylo na náměstí připraveno občerstvení. Vše bylo zakončeno pěkným ohňostrojem.

 

V sobotu 5. 11. navštívili zástupci SDH Průhonice  pražský FOD Klokánek a předali pro děti vstupenky do Aquapalace Praha.

 

V sobotu 19.11 nás na zbrojnici navštívily děti z Klokánku, ukázali jsme jim naší techniku a zázemí, děti si upekly buřtíky a věříme že se jim u nás líbilo a že až nás příště navštíví bude lepší počasí.

 

 

 

Foto

ROK 2017

 

Výroční valná hromada SDH Průhonice se konala 21. ledna 2017 od 16:00 hodin v klubovně na zbrojnici.

 

Den IZS v Aquaparku

18 a 19.3 proběhl další den IZS v aquaparku v Čestlicích.

 

Letňanský železňák

Již 12. ročník soutěže Letňanský ŽELEZŇÁK proběhl v sobotu 8. 4. 2017. Soutěž se zaměřením na reálné situace při zásazích hasičů je vynikajícím testem připravenosti dobrovolných jednotek. Akce probíhala na několika stanovištích rozmístěných v lokalitě Letňany. Z našeho sboru se zúčastnili Petr Vaculík a Jakub Řehka.

 

30.4. Pálení ČARODĚJNIC louka před hasičskou zbrojnicí.

 

20 a 21.5 Aquapark dny IZS.

 

27.5 dětský den v klokánku.

 

27.5. hasičský den na Konopišti s koňkou.

 

28.5 den otevřených dveří „Staň se hasičem nanečisto“ před zbrojnicí.

 

2.6. návštěva příslušníků HZS, kteří utrpěli zranění v rehabilitačním ústavu v Kladrubech.

 

17.6. výročí SDH Lhota

 

25.6. pojď ven s maminkou v parku na Pankráci.

 

22.7 asistence na neckyjádě v Dobřejovicích.

 

25.7. ukázka techniky pro děti z příměstského tábora.

 

22-23.9. Rescue Marathon u Heřmanova Městce, z naší výjezdové jednotky soutěžily dvě družstva. 

 

28.9 den bezpečnosti před zbrojnicí.

 

7-8. 10. Dny IZS v Aquapalace

31.10 jsme asistovali při tradičním lampionovém průvodu z náměstí do parku kolem rybníka a zpět počasí bylo příznivé a účast hojná. Pro účastníky bylo na náměstí připraveno občerstvení. Vše bylo zakončeno pěkným ohňostrojem.

ROK 2018

18.3. dny IZS aquapalace Praha.

24.3 Jarní úklid.

30.3 Pálení čarodějnic

2. 6 Hasičská fontána Praha 2018  Požáry.cz

30.6 nás navštívili kolegové z německého Schwaigernu společně s panem hrabětem, potomkem hraběte Arnošta Emanuela Silva-Tarouca,  zakladatele Průhonického parku. Novou techniku přijela představit i JSDH Zbraslav. Večer se povedl a již teď se těšíme na další setkání. 

21-22. 7 dny IZS v Aquapalace Praha.

17.8  jsme byli na Pyrocaru

15.9 jsme se zúčastnili s technikou na oslavách výročí 140 let SDH Pyšely  Foto