Pohotovost 28. – 29.10. 2017 během smršti Herward

28-29.10. Větrná smršť Herward jednotka držela pohotovost na zbrojnici a vyjížděla k vyvráceným stromům, uvolněným střešním krytinám a požáru.