Odstranění spadlého stromu

16.6 v 18:50 hod. byla jednotka vyslána na technickou pomoc odstranění spadlého stromu  přes komunikaci do ulice U Hájovny. Po předchozí bouřce byly popadané stromy podél celé komunikace až do Dobřejovic. Stromy jsme rozřezali komunikaci zprůjezdnili.