Odstranění uniklých ropných látek z trafostanice

8.6  v 10:35 hod byla jednotka vyslána  k odstranění uniklých ropných látek z trafostanice v bývalé slévárně. Byly utěsněny poklopy kanalizace a položena norná stěna na rybník. Událost byla monitorována několik dní.