Odstranění spadlého stromu

Dne 12.1 byla jednotka ve 23:00 hod vyslána na technickou pomoc, odstranění spadlého stromu přes vozovku do ulice u obory. Strom byl rozřezán motorovou pilou a odklizen. Návrat na základnu 23: 50. Zasahovali: Strakatý, Ondrička, Müller M., Müllerová J.