Odstranění vyteklé barvy z vozovky

Dne 1.9.2009 byla jednotka vyslána v 8:15 hod na odstranění vyteklé barvy na vozovku z prasklého barelu.Po příjezdu na místo odstranění barvy vodou. Obecní policie Průhonice řídila dopravu. Návrat na základnu v 8:50 hod. Zasahovali: Šmejkal, Vohnický, Korynta.