Výjezd ke stromu u kterého hrozil pád

Dne 25.7.2009 byla jednotka vyslána v 16:15 hod na strom hrozící pádem na budovu ČOV U motelu.Průzkumem zjištěno že nemáme dostatečné vybavení k odstranění zaklíněného stromu a byla povolána pomoc. Jednotka HZS Středočeského kraje nemohla z důvodu nepřístupnosti použít techniku (plošinu). Se správcem objektu bylo dohodnuto, že bezprostřední pád nehrozí a na likvidaci bude povolána odborná stromolezecká firma, kterou zajistí vlastník pozemku na kterém se strom nachází. Návrat na základnu 18:29. Zasahovali: Šmejkal, Bambula, Malý, Belka.