Požár plechové haly

Dne 14.4.2009 4:32 hod byla jednotka vyslána do Křížkového Újezdce  k požáru plechové haly ve které hořela sláma.Na místě SDH okolních obcí HZS středočeského kraje. Prováděno hašení dvěma proudy C ze země a jeden proud C z vysokozdvižné plošiny. Cisterny SDH přivážely vodu z místního rybníka, když byl rybník prázdný dojížděly pro vodu do rybníka za vsí kde byly plněny spec. výkonným  čerpadlem HZS Říčany, přesto se jednotky potýkaly s nedostatkem vody. Došlo ke statickému narušení nosníků, zkroucení, vlivem velkého žáru.Bylo prováděno ochlazování nosníků. Naše jednotka byla v dopoledních hodinách vystřídána a vrátila se na základnu. Zasahovali: Komárek, Šmejkal, Strakatý, Bambula.