Odstranění oleje vytékajícího z hydraulického zařízení

Dne 23.4.2008 v 14:53 bylo oznámeno jednotce, že při odvozu odpadu na čistírně odpadních vod praskla řidiči hadice od hydraulického oleje a cca 10 litrů vyteklo na komunikaci a do přilehlého travního porostu. Komunikace byla posypána sorbentem a zkontaktována firma která odvoz prováděla a dohodnuta sanace zeminy zasažené olejem.Návrat na základnu 17:30hod