Odstranění utržené reklamy na Billboardu

Dne 1.3.2008 v 13:39 byla jednotka vyslána na odstranění utržené reklamy na bilboardu fy. Bauhaus u nákupního centra Hypernova. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,že reklama je z větší části utržena a hrozí, že ulétne na dálnici a může způsobit hromadnou dopravní nehodu.Na odstranění byl použit žebřík a lezecká souprava k zajištění člena před pádem.