Školení

Dne 4.4.2009 se členové výjezdového družstva zúčastnili školení nositelů dýchací techniky na stanici HZS Jílové.

Foto

Dne 16.5. až 17.5.2009  se část výjezdového družstva zúčastnila stáže na stanici HZS Jílové, kde proběhlo školení velitelů a strojníků.

Dne 12.9.2009 proběhl výcvik a odborná příprava JSDH v Letech, kterého se zúčastnilo i naše výjezdové družstvo.

Foto

V sobotu  24. října 2009 uspořádala stanice HZS Jílové u Prahy praktickou odbornou přípravu jednotek SDH obcí v Pikovicích.

Foto

Dne 19.2.2010 proběhlo v klubovně naší zbrojnice školení první pomoci.

Díky skvělé prezentaci školitelky a jejího šikovného asistenta byl kurz tak zajímavý, se spoustou praktických ukázek, že se celá akce protáhla z původních šedesáti minut na dvě a půl hodiny. Všichni zúčastnění si odnesli spoustu užitečných a důležitých informací, které jim jistě dobře poslouží při případném poskytování první pomoci zraněným osobám.

Děkujeme tímto Ivance a Drobkovi, že se nám ve svém volném čase takto věnovali.  

 

Foto

Odborná příprava nositelů dýchací techniky proběhla v sobotu 3.4.2010. Teoretická část na stanici HZS Jílové a praktická v areálu ve Vraném.

Zúčastnilo se devět hasičů z naší výjezdové jednotky. S námi tam byly jednotky SDH Jílové, Okrouhlo, Slapy.

22. března od 18:00 hod se konalo na stanici HZS Jílové školení  zdravotnické první pomoci pro JSDH. Zúčastnilo se 6 hasičů naší výjezdové jednotky. Školení proběhlo podobně jako to co jsme měli u nás na zbrojnici.

ROK 2009

ROK 2010

18. září uspořádala stanice HZS Jílové u Prahy praktickou odbornou přípravu jednotek SDH obcí svého hasebního obvodu. Naše výjezdová jednotka se zúčastnila v počtu 1 + 3.

ROK 2011

Odborná příprava nositelů dýchací techniky proběhla v sobotu 16.4.2011. Teoretická část na stanici HZS Jílové a praktická v areálu firmy Haki ve Studeném.

Zúčastnilo se pět hasičů z naší výjezdové jednotky. S námi tam byly jednotky SDHO Dolní Jirčany, Kamenný Újezdec, Štěchovice a Hradištko.

1. října uspořádala stanice HZS Jílové u Prahy spolu s OSH Praha-západ praktickou odbornou přípravu  JSDH v Lešanech a okolí. Naše jednotka se zúčastnila  v počtu 5 hasičů. 

 

ROK 2012

Odborná příprava nositelů dýchací techniky proběhla v sobotu 24.3.2012. Teoretická část na stanici HZS Jílové a praktická v areálu na Točné.

Zúčastnilo se šest hasičů z naší výjezdové jednotky. S námi tam byly jednotky SDHO Buš, Kamenný Újezdec, Štěchovice a Hradištko.

15.9  se výjezdová jednotka zúčastnila stáže na stanici HZS Jílové.

ROK 2013

16.3. Pořádal HZS Středočeského kraje, stanice Jílové u Prahy periodickou odbornou přípravu nositelů dýchací techniky členů JSDH obcí hasebního obvodu této stanice.

Zúčastnilo se  devět hasičů  z naší jednotky.

   15.11. Proběhlo v klubovně naší zbrojnice  školení první pomoci.

20.1.odborná stáž na stanici HZS Jílové.

15.2 cvičení jednotky na vodě

3.3 školení s HZS Jílové u Prahy. Záchrana osob na zamrzlé vodě.
29.3 školení ve slaňování.
1.4 školení na Letňanskeho železňáka s JSDH Zbraslav.
4.4 Společné cvičení JSDH Zbraslav a JSDH Průhonice.
21.4  školení nositelů dýchací techniky v Jílovém.
27.5 školení na motorové pily a rozbrusy. 
12.7 nositelé DT cvičili v našem kontejneru hašení D proudem a odvětrání zakouřeného prostoru. 
28.7 odborná stáž na stanici HZS Jílové.
 

 4.1.proběhlo lezecké cvičení v Srbsku u Berouna. Zúčastnili se členové našeho lezeckého družstva s kolegy z Prahy centrály.

ROK 2014

15.3.se výjezdová jednotka zúčastnila stáže na stanici HZS Jílové.

Odborná příprava nositelů dýchací techniky proběhla v sobotu 29.3.2014. Teoretická i praktická část na stanici HZS Jílové.  Zúčastnilo se 9 hasičů z naší výjezdové jednotky.

Periodická odborná příprava velitelů a strojníků jednotek SDH obcí okresu Praha – západ 18.10.2014 v Chotouni

ROK 2015

14.2 Odborná stáž na stanici HZS Jílové u Prahy.

 

22.8 Odborná stáž na stanici HZS Jílové u Prahy.

 

14.11 Odborná stáž na stanici HZS Jílové u Prahy.

ROK 2016

9.4 Odborná stáž na stanici HZS Jílové u Prahy.

23.4 Školení nositelů dýchací techniky v Jílovém

9.7 Školení nositelů dýchací techniky na stanici HZS v Říčanech.

15.10 Školení velitelů

5.11 odpoledne, proběhlo na ČOV v Průhonicích cvičení, se zaměřením na únik nebezpečných látek a vyhledání zraněné osoby.

26.11 Odborná stáž na stanici HZS Jílové u Prahy.

18.3 školení velitelů zúčastnil se Pavel Zíma

26.3. úspěšně dokončili Petr Vaculík velitelský kurz a Jakub Řehka strojnický kurz gratulujeme.

22.4. školení nositelů dýchací techniky v Jílovém.

13.5. odborná stáž v Jílovém.

6.7. školení jednotky na vodě společně s SDH Zbraslav

28.10. odborná stáž v Říčanech

9.12. školení na stanici v Berouně „ kultura hašení D proudem“

10.12. školení nositelů dýchací techniky v polygonu v Příbrami.

 

ROK 2017

ROK 2018