Výjezdy 2010

Dne 9.1.byla jednotka vyslána v 14:11 hod na technickou pomoc odstranění nebezpečných stavů Makro Čestlice převis sněhu nad vchodem pro zákazníky. Po příjezdu na místo jsme pomocí žebříku  košťat a tyče srazili převisy sněhu na zem. Návrat na základnu v 14:55 hod. Zasahovali: Šmejkal, Strakatý, Trnka, Müller M, Müller T, Bambula.

Foto

Dne 30.1. byla jednotka vyslána v 14:27 hod na technickou pomoc čerpání vody z vytopeného bytu v ul. U Motelu. Na místě zjištěno prasklé potrubí v neobývaném bytě a zatopený sklep. K odčerpání vody použito ponorné čerpadlo hadice C a elektrocentrála. Návrat na základnu v 16:00 hod. Zasahovali: Komárek, Šmejkal, Ondrička, Bambula.

Foto

Dne 28.2.byla jednotka vyslána v 16:51 hod na technickou pomoc čerpání vody ze zatopeného sklepa RD U Cihelny. Zjištěna přeplněná studna vodou z tajícího

sněhu a přetečení do sklepa. Odčerpání vody provedeno pomocí dvou ponorných čerpadel a elektrocentrály. Hadice musely být vedeny přes ulici a sousední pozemek do vedlejší ulice kde je kanalizace. Návrat na základnu v 18:15 hod. Zasahovali: Stoklasa ml., Strakatý, Müller, Ondrička, Bambula.

Dne 5.3.byla jednotka vyslána v 3:59 hod k požáru průmyslového zemědělského objektu P-Z Jesenice. Na místě již zasahovalo několik profesionálních

i dobrovolných jednotek. Naše jednotka se nejprve věnovala přepravě vody a poté dohašovacím  pracím. Návrat na základnu 8:52 hod. Zasahovali: Šmejkal, Stoklasa ml., Malý, Bambula.

Foto

Dne 31.3.2010 byla jednotka vyslána v 15:53 hod k požáru návěsu v odstavném pruhu na 6 km D1. Jednalo se o NA který měl poruchu motoru a nadměrně kouřil z výfuku. Na místě též HZS Říčany. Návrat na základnu v 16:18. Zasahovali: Šmejkal, Vohnický, Bambula. 

Dne 2.4. byla jednotka vyslána v 8:30 hod na technickou pomoc únik ropných látek do nádrže na dešťovou vodu. Na místě též HZS Říčany a Technické služby Průhonice. Použit sorbent na posypání vodní hladiny a místo bylo předáno TSP, které zjišťují jak ropné látky do dešťové kanalizace vnikly. Návrat na základnu v 9:45 hod. Zasahovali: Šmejkal, Trnka.

Dne 10.4.byla jednotka vyslána v 2:18 hod k dopravní nehodě OA u Radějovic automobil v příkopu. Jednotka byla během cesty na místo odvolána zpět.Návrat na základnu v 2:45 hod. Zasahovali: Komárek, Šmejkal, Bambula.

Dne 15.4. byla jednotka vyslána v 12:30 hod k požáru průmyslového zemědělského objektu Praha-východ Nupaky. Jednotka byla ještě před výjezdem odvolána.Připraveni k výjezdu byli: Zíma, Šmejkal, Belka.

Dne 17.4.byla jednotka vyslána v 12:06 hod k požáru průmyslového objektu studio tiskárna Praha-západ Vestec. Objekt byl silně zakouřen proveden průzkum v dýchacích přístrojích a odvětrávání kouře pomocí ventilátoru.Po nalezení ohniska požáru byl uhašen pomocí hasícího přístroje a CO2 proudem ze speciálního automobilu PLHA(plynový hasící automobil) Avia. Na místě též HZS Jílové, HZS Praha, PČR.  Návrat na základnu 14:06 hod. Zasahovali: Zíma, Strakatý, Stoklasa ml., M. Müller, T. Müller, Belka, Bambula.

 

Foto

Dne 26.4.byla jednotka  v 14:59 hod požádána o technickou pomoc odstranění úniku provozních kapalin z nakladače v ulici V Zahrádkách. Na místě byl použit sorbent k zasypání vyteklého oleje a umístěny nádoby k zachycení vytékajícího oleje.Přítomna též Obecní policie. Návrat na základnu v 15:35 hod.

Dne 6.5.byla jednotka  v 19:30 hod požádána o technickou pomoc vyproštění osobního automobilu z pole u silnice z Průhonic do Pitkovic. Vozidlo vyproštěno pomocí navijáku. Návrat na základnu ve 20:00 hod. Zasahovali: Šmejkal, Strakatý.

Dne 12.5. byla jednotka  v 14:52 hod požádána o technickou pomoc odstranění úniku provozních kapalin z osobního automobilu u čerpací stanice Albert.

Z poškozené nádrže po natankování unikal benzin. Pod nádrž byla umístěna záchytná nádoba. Návrat na základnu v 15:22 hod. Zasahovali: Šmejkal, Zíma, Korynta.

Dne 26.6.byla jednotka  v 10:52 hod požádána o technickou pomoc odstranění úniku provozních kapalin z osobního automobilu u čerpací stanice Albert.

Z poškozené nádrže po natankování unikal benzin. Pod nádrž byla umístěna záchytná nádoba a již uniklé kapaliny posypány sorbentem. Zasahovali: Šmejkal, Stoklasa ml, Malý, Ondrička.

Dne 6.7. byla jednotka  v 16:22 hod vyslána na technickou pomoc sesuv půdy v ulici Narcisová v Průhonicích. Po příjezdu zjištěno, že po dešti se sesunula část výkopu s plynovým potrubím ze kterého mírně unikal plyn a hrozil pád nově instalované pouliční lampy i s betonovým základem na plynové potrubí a jeho poškození. Provedeno improvizované podepření základu lampy pomocí palet a kůlu. Na místě též PČR, Obecní policie Průhonice a pohotovostní skupina plynáren. Návrat na základnu v 17:30 hod. Zasahovali: Komárek, Šmejkal, Bambula. 

Dne 12.7. byla jednotka  v 23:35 hod vyslána k požáru nákladního automobilu na 11 km D1. Ještě před výjezdem byla jednotka odvolána.

Dne 13.7.2 byla jednotka  v 11:51 hod vyslána k požáru elektrického rozvaděče do Modletic. Ještě před výjezdem byla jednotka odvolána.

Dne 23.7. byla jednotka  ve 20:57 hod vyslána na technickou pomoc čerpání vody ze zatopeného sklepa ul. Tulipánová. Po příjezdu bylo zjištěno, že po přívalovém dešti jsou zatopeny sklepní prostory rodinného domu. Vyčerpání vody bylo provedeno pomocí ponorných čerpadel a elektrocentrály do kanalizace na ulici.Návrat na základnu ve 23:20 hod. Zasahovali: Šmejkal, Strakatý, Stoklasa ml., Ondrička, Bambula.

Dne 29.7.byla jednotka požádána  ve 20:00hod o odstranění obtížného hmyzu , který útočil z dutiny v ležícím kmenu stromu ve statku v Osnici. Provedeno částečné rozřezání kmenu a odstranění hnízda. Použity specielní obleky proti hmyzu motorová pila a vysavač. Návrat na základnu ve 22:00 hod. Zasahovali: Strakatý, Malý, Bambula.

Dne 7.8. byla jednotka  v 19:38 hod vyslána mezi Čestlice a Nupaky na technickou pomoc odčerpání vody po přívalovém dešti ze silnice do pole. Společně s jednotkou SDH Říčany jsme pomocí plovoucích, ponorných a kalového čerpadla a elektrocentrály odčerpali vodu.Na místě též PČR která odkláněla provoz.

Zároveň již byl od večerních hodin monitorován Botič, který se neustále zvedal a též v Alzheimer centru se začaly zaplavovat sklepní prostory. Po průzkumu v centru zjištěno že správce zatím odčerpává vodu vlastními čerpadly. Jednotka po dohodě s dispečinkem odjela k Botiči a část na ČOV kde byl připraven písek, který se plnil do pytlů a ty se připravovaly u domů  pod mostem. Botič vystoupal až na úroveň cesty a kolem 1 hod 30 min přestal naštěstí dále stoupat a další činnost zde již nebyla potřeba. Jednotka ještě jednou zkontrolovala situaci v Alzheimer centru a poté byl vyčištěn ucpaný kanál u křížku kde voda přetékala přes silnici do ulice U křížku a hrozilo zatopení sklepů. Pomáhali nám kolegové z SDH Osnice a Obecní policie Průhonice. Návrat na základnu ve 2:00 hod.

Zasahovali: Komárek, Šmejkal, Soklasa st., Stoklasa ml., Strakatý, Bambula, Malý M, Müller T, Vohnický.

Dne 8.8. byla jednotka  v 16:07 hod vyslána na technickou pomoc, otevření uzavřených prostor v obchodním domě Albert. Jednalo se o osobu uzavřenou na WC a nešly otevřít dveře. Jednotka dveře pomocí páčidla otevřela. Návrat na základnu v 16:39 hod. Zasahovali: Stoklasa ml., Strakatý., Bambula. 

Dne 8.8. byla jednotka  v 20:35hod vyslána na technickou pomoc, čerpání vody ze zaplaveného sklepa v ul. Poměnková. Jednalo se o zatopené rozsáhlé sklepní prostory. Voda vyčerpána pomocí ponorných čerpadel a elektrocentrály. Návrat na základnu ve 23:27 hod. Zasahovali: Stoklasa ml., Strakatý, Bambula.

Dne 10.8. byla jednotka  v 16:45hod požádána pí starostkou o technickou pomoc odstranění zaklíněných klád  z botiče u lávky pod strání.Byly odstraněny a částečně rozřezány klády na dvou místech a zároveň odstraněny drobnější nečistoty z potoka aby byl uvolněn průtok.Návrat na základnu v 18:15 hod. Zasahovali:

Stoklasa ml., Strakatý, Müller M, Müller T, Bambula.

Dne 15.8. byla jednotka v 19:10 hod  požádána o technickou pomoc odstranění obtížného hmyzu v Parkhotelu. Vosy byly pod oplechováním římsy na terase. Po odmontování oplechování bylo hnízdo odstraněno. Na místě jsme byli požádáni ještě o odstranění hmyzu v ul. Vřesová, ale hnízdo nebylo  nalezeno.Byly použity vosí obleky a spray proti hmyzu. Návrat na základnu ve 20:40 hod. Zasahovali: Strakatý, Stoklasa ml., Ondrička, Bambula.

Dne 16.8. byla jednotka v 1:07 hod vyslána na požár do Makra (spuštěn požární poplach). Po příjezdu zjištěno, že se kouří z hrnce na vařiči v čínské restauraci, kuchaři zapoměli vypnout vařič. Vařič byl vypnut, hrnec vynesen ven a prostor odvětrán. Na místě též HZS Říčany, PČR, OP Průhonice. Návrat na základnu ve 2:00 hod. Zasahovali: Šmejkal, Strakatý, Stoklasa ml., Bambula, Ondrička, Vohnický.  Foto

Dne 20.8. byla jednotka v 19:40 hod požádána o technickou pomoc odstranění obtížného hmyzu v Parkhotelu, který se vracel na stejné místo pod oplechování římsy. Bylo nalezeno a odstraněno nové hnízdo. Dále jsme jeli do ulice Kunratická kde útočil obtížný hmyz z pod zateplení domu u střechy a další byl v zemi na zahradě. Hmyz byl odstraněn pod střechou  chemicky a na zahradě vyryt a vyplaven. Byly použity vosí obleky a spray proti hmyzu.Návrat na základnu ve 21:10 hod. Zasahovali: Šmejkal, Strakatý, Stoklasa ml., Bambula, Ondrička.  

Dne 22.8. byla jednotka ve 21:59 hod vyslána na požár pole v Herinku za rybníkem směr Radějovice. Požár byl na odlehlém místě pro techniku těžko přístupném .

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří obilí na poli v rozsahu asi 30 x 80 m, které bylo částečně posekané. Na místě již zasahovala jednotka HZS Říčany jedním proudem C. Naše jednotka ihned po příjezdu začala hasit jedním proudem C z druhé strany a část pomáhala jednotce z Říčan. Potom ještě přijela jednotka SDH

z Těptína, která prováděla dohašování vodním dělem. Na místě též PČR. Návrat na základnu ve 23:30 hod. Zasahovali: Šmejkal, Komárek, Strakatý, Stoklasa ml., Bambula, Ondrička.

Dne 26.9. byla jednotka v 15:46 hod vyslána k uvolnění komunikace po dopravní nehodě osobního automobilu bez zranění mezi Průhonicemi a Dobřejovicemi. Po příjezdu bylo zjištěno, že osobní automobil je spadlý do příkopu. Automobil byl pomocí navijáku vytažen. Na místě též Obecní policie Průhonice. Návrat na základnu

v 16:44 hod. Zasahovali: Šmejkal, Stoklasa, Bambula, Ondrička, Müller T.

Dne 28.9. byla jednotka ve 12:38 hod vyslána na technickou pomoc čerpání vody ze zaplaveného sklepa v rodinném domě v ulici U cihelny. Po příjezdu na místo byla voda vyčerpána pomocí dvou ponorných čerpadel. Návrat na základnu ve 14:05 hod. Zasahovali: Šmejkal, Stoklasa ml., Bambula, Ondrička, Müller T.

Dne 28.9. byla jednotka ve 14:20 hod vyslána na technickou pomoc přetékající voda z rybníka teče do hliněné bašty. Po příjezdu na místo byla voda zahrazena pytli

s pískem. Návrat na základnu v 15:38 hod. Zasahovali: Šmejkal, Stoklasa ml., Bambula, Ondrička, Müller T.

Dne 5.11. byla jednotka v 7:04 hod vyslána na technickou pomoc odstranění spadlého stromu na vrata v ulici Za rybníčkem. Naše jednotka pomáhala jednotce HZS Říčany odstranit strom. Návrat na základnu v 8:00 hod. Zasahovali: Komárek, Zíma, Šmejkal. Foto

Dne 5.11. byla jednotka v 9:15 hod vyslána na technickou pomoc odstranění spadlého stromu do vozovky u obce Popovičky. Návrat na základnu v 10:00 hod. Zasahovali: Komárek, Zíma, Šmejkal.

Dne 2.12. byla jednotka ve 20:48 hod vyslána k dopravní nehodě, uvolnění komunikace K Dálnici, Peugeot Boxer v příkopu. Dodávkový automobil byl vytažen pomocí navijáku. Návrat na základnu v 21:30 hod. Zasahovali: Šmejkal, Strakatý, Stoklasa ml., Bambula.