Výjezdy 2008

Dne 3.1.2008 v 16:45 hod. byla jednotka SDH  Průhonice vyslána na požár motoru kamionu, do obce Modletice. Po  příjezdu na místo již na místě HZS  Říčany. Jednotka  na místě jako záloha  po lokalizaci  požáru  návrat  na základnu.

Dne 3.1.2008 ve 23.20. byla jednotka vyslána na požár nízké budovy-chaty do obce Radějovice. Kde bylo nahlášeno, že z komína létají metrové plameny a majitelé jsou uvnitř. Po příjezdu na místo již na místě HZS Říčany. Na místě zjištěno, že se jednalo o samovznícení sazí v komíně. Jednotka se vrátila v 00:40 na základnu.

Dne 14.1.2008 ve 14:20  byla jednotka vyslána na požár domu do Křížkového Újezdce .Po příjezdu na místo na místě HZS Říčany a místní SDH . Bylo zjištěno, že požár není v tak velkém rozsahu a jednotka byla poslána zpět na základnu.

Dne 19.1.2008 v 00:29 byla jednotce nahlášena dopravní nehoda osobního automobilu na křižovatce ulic Říčanská  a  Dobřejovická. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že se jedná o Opel Vectra, který nedobrzdil zatáčku a přes obrubník vlétl na travnatý prostor kde zbořil kapličku telecomu. Byla provedena protipožární opatření a zajištění auta do příjezdu odtahové služby..Foto

Dne 25.1.2008 v 18:08 hod. bylo oznámeno SDH Průhonice požár stožáru pouličního osvětlení  v ulici Kunratická naproti ubytovně sléváren B a L. Na místo vyjela jednotka s CAS 24 liaz v počtu 7+1.Na místě PČR Čestlice. Zjištěno že uhořel vršek lampy ve kterém je výbojka. Z lampy vyjmuta pojistka a věc nahlášena TSK Průhonice v 19:30hod návrat na základnu.Foto

Dne 6.2.08 v 18:57hod. byla jednotka vyslána k vyproštění autobusu který sjel mimo komunikaci  v ulici Uobory. Po  příjezdu na místo zjištěno, že v autobuse se nachází 20 cestujících z nichž nebyl nikdo zraněn.Provedeno vyprošťování osob z autobusu.Po příjezdu HZS  Říčany bylo započato vyproštění autobusu. Autobus byl zajištěn proti převrácení a vyproštěn pomocí vyprošťovacího jeřábu tatra 815. Jednotka se vrátila na základnu ve 20:45.Při zásahu přítomni dále Policie Čestlice a Obecní policie Průhonice kteří uzavřeli komunikaci.Foto

Dne 13.2.2008 v 16:59 hod. byla jednotka vyslána k požáru autobusu na dálnici D1 směr Brno. Po příjezdu na místo již na místě HZS Praha. Na místě zjištěno, že se nejedná o požár, ale technickou závadu, kde únik oleje, zapříčinil vznik hustého kouře jako při požáru.

Dne 1.3.2008 byla jednotka vyslána na odstranění padlého stromu v ulici Vřesová. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,že strom spadl z pozemku domu a brání průjezdu celou ulicí.Na odstranění bylo použito 2x pila husqarna.Foto

Dne 1.3.2008 v 13:39 byla jednotka vyslána na odstranění utržené reklamy na bilboardu fy. Bauhaus u nákupního centra Hypernova. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,že reklama je z větší části utržena a hrozí, že ulétne na dálnici a může způsobit hromadnou dopravní nehodu.Na odstranění byl použit žebřík a lezecká souprava k zajištění člena před pádem.Foto

Dne1.3.2008 v 17:53hod byla jednotka vyslána do obce Vestec kde je vyvrácen strom přes komunikaci, po které jezdí kamiony do velkoskladu léčiv.Po příjezdu strom rozřezán a odstraněn použito 2x pila husqarna.

Foto

Dne 23.4.2008 v 14:53 bylo oznámeno jednotce, že při odvozu odpadu na čistírně odpadních vod praskla řidiči hadice od hydraulického oleje a cca 10 litrů vyteklo na komunikaci a do přilehlého travního porostu. Komunikace byla posypána sorbentem a zkontaktována firma která odvoz prováděla a dohodnuta sanace zeminy zasažené olejem.Návrat na základnu 17:30hod Foto

Dne 8.5.2008 ve 21:41 hod bylo oznámeno přes GSM bránu operačním střediskem Kladno, že v obci Vestec hoří kontejner na papír.Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o plastový kontejner fy.Remondi na odvoz starého papíru.V kontejneru začínal hořet papír zřejmě od nedopalku cigarety. Použit 1 proud "c".Návrat na základnu 21:22 hod.

Dne 2.6.2008 v 17:11 hod byla jednotka vyslána do ulice Na sídlišti I, kde spadl strom na garáž a poničil její střechu.Na odstranění stromu byla použita motorová pila, strom byl rozřezán a ze střechy odstraněn. Zasahovali: Zíma, Šmejkal, Vohnický, Komárek, Belka. Návrat na základnu v 18:20 hod. Foto

Dne 2.6.2008 byla jednotka v 21:01 hod vyslána na požár kontejneru v ulici U botiče.Po příjezdu na místo bylo zjištěno že v místě žádný požár není hlídkou byl proveden průzkum ještě v okolí,ale nic nebylo zjištěno.

Jednalo se o planý poplach. Zasahovali: Zíma, Šmejkal, Vohnický, Strakatý, Müller, Stoklasa, Belka. Návrat na základnu v 21:50hod.

Dne 15.6.2008 byla jednotka v 18:24 hod vyslána do obce Rozkoš-Průhonice kde v drátech vysokého napětí uvízl balón.Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se nejedná o balón ale o padák.Na místě nebyla nalezena žádná osoba a tak byla věc předána rozvodným závodům. Zasahovali: Zíma, Strakatý, Stoklasa, Vohnický, Ondrička, Šmejkal. Dále na místě HZS Říčany, Obecní policie Průhonice a Rozvodné závody. Foto

Dne 15.6.2008 byla jednotka vyslána v 21:56 hod do ul. Dobřejovická k zajištění místa po dopravní nehodě motorkáře, který utrpěl těžké poranění nohy. Zasahovali: Šmejkal, Strakatý, Vohnický, Stoklasa, Ondrička. Dále na místě PČR Praha-západ.Foto

Dne 24.6.2008 9:46 hod byla jednotka vyslána k taktickému cvičení do Říčan na Masarykovo náměstí.Na místě dopravní nehody nákladního automobilu, byly popadány kontejnery z chemickou látkou, která vytékala na komunikaci.V chemických oblecích a dýchací technice bylo provedeno odklízení látek.Byla provedena i evakuace přilehlé školy Foto

Dne 4.7.2008 v 23:52 byla jednotka vyslána do obce Modletice, kde jedoucímu kombajnu praskla hydraulická hadice a na komunikaci vyteklo asi 300 l oleje.Olej znečistil komunikaci v délce 400 m a hrozilo, že olej znečistí místní rybník.Použito cca 300kg sorbentu absodan +. Návrat na základnu 03:30.Zasahovali: Zíma, Strakatý, Stoklasa, Müller, Vohnický, Belka. Na místě HZS Říčany, PČR Říčany a SDH Modletice. Foto

Dne 15.7.2008 v 16:21 hod byla jednotka vyslána k odstranění nebezpečných stavů po dopravní nehodě. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o kamion , který sjel mimo komunikaci asi z tří metrového srázu.Na místě již těžká technika, která kamion vracela zpět na komunikaci a připravovala ho na odtah.Použit sorbent na odstranění oleje a nafty z komunikace. Zasahovali: Zíma, Šmejkal, Belka, Vohnický. Na místě PČR DN.

Foto

Dne 27.7.2008v 15:19 hod byla jednotka vyslána k požáru lesa.Na místě zjištěno že se jedná o ohniště po pálení větví. Ohniště bylo obryto, aby se zamezilo rozšíření ohně.Použito čerpadlo PPS12 pro špatný přístup. Na místě HZS Říčany, PČR Čestlice a Obecní Policie. Zasahovali: Šmejkal, Holý, Stoklasa, Strakatý, Bambula, Langr.

Dne 27.7.2008 v 18:30 hod. byla jednotka vyslána na pomoc HZS Říčany k likvidaci norných stěn a sorbentu z nádrže na dešťovou vodu v komerční zóně Čestlice. Zasahovali: Šmejkal, Stoklasa.

Dne 10.8.2008 byla jednotka vyslána v 11:16 hod do ulice Pražská v komerční zóně, kde z osobního automobilu vytékají provozní náplně.Po příjezdu na místo zjištěno, že OA již odtáhla odtahová služba a na místě zůstala olejová skvrna o velikosti 1x1m. Použit sorbent absodan+ a skvrna odstraněna. Zasahovali: Stoklasa, Strakatý, Holý, Belka, Müller.

Dne 11.8.2008 byla jednotka vyslána v 2:11hod k dopravní nehodě osobního automobilu v ulici Újezdská.Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že se jedná o automobil Nissan Patrol který je přední částí v rybníce. Jelikož hrozilo převrácení vozu na v tom místě vedoucí plynové potrubí byl automobil zajištěn navijákem a byl přivolán jeřáb z HZS Říčany. Po vytažení vozu byla očištěna komunikace od bahna. Na místě Obecní Policie, PČR nehody,HZS Říčany. Zasahovali: Šmejkal, Stoklasa, Bambula, Langr. Foto

Dne 30.9.2008 byla jednotka vyslána v 17:55 hod do Vestce ul. Vídeňská k požáru pařezu vedle něhož jsou zaparkovaná auta. Po příjezdu na místo již na místě SDH Dolní Jirčany a HZS Jílové kteří měli již požár lokalizovaný. Zasahovali: Šmejkal, Strakatý, Stoklasa, Zíma.

Dne 1.10.2008 byla jednotka vyslána v 22:27 hod k požáru dvoupatrového rodinného domu v ulici Třešňová. Po příjezdu na místo zjištěno že je zasažen balkon v 1 patře a prohořívá střecha. Použity 2 proudy vysokotlaku a 1c proud. Po příjezdu plošiny se začala hasit střecha z druhé strany domu. Zde bylo použito 2 c proudů. V domě se propadl v 1. nadzemním podlaží sádrokarton na stropě v důsledku promáčení. Na místě zasahoval HZS Říčany, SDH Průhonice, HZS Praha a SDH Říčany. Zasahovali: Strakatý, Zíma, Stoklasa, Belka, Vohnický, Muller, Šmejkal, Komárek.Foto

Dne 11.10.2008 v 22:33 hod byla jednotka vyslána do komerční zóny v Průhonicích k požáru fritézy v restauraci

Mc donalds. Po příjezdu na místo již na místě HZS Říčany a zjištěno, že je zasažená celá kuchyň.V objektu se již nikdo nenacházel a naše jednotka vylezla na střechu a prováděla hašení střechy a rozebírání odvětrávacího ventilátoru.Na místě HZS Říčany, SDH Průhonice, HZS Praha a Policie ČR. Zasahovali: Zíma , Holý, Šmejkal, Stoklasa, Strakatý, Belka, Bambula, Langr. Jednotka na místě do 04:00 Každou hodinu prováděna kontrola požářiště. Foto

Dne 21.10.2008 byla jednotka vyslána v 11:45 hod na požár travního porostu v ulici Říčanská. Po příjezdu na místo zjištěno, se jedná o požár křoví o velikosti 2x20m.Použit 1x vysokotlaký proud.Na místě i HZS Říčany. Zasahovali Šmejkal, Zíma.Foto