Výjezdy 2014

Dne 6.1. v 9:54 hod byla jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici III/0037 v Průhonicích. Havarovaný automobil byl jeřábem vyproštěn z potoka a odtažen mimo komunikaci, uniklé provozní kapaliny zasypány sorbentem. Na místě jednotka HZS stanice Říčany, Obecní policie Průhonice, Technické služby Průhonice. Zasahovali: Komárek, Šmejkal, J Malý. Návrat na základnu v 10:25 hod.

 

Dne 6.2. v 13:23 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc vyproštění zapadlého traktoru do ulice Kunratická. Traktor TS Průhonice byl vyproštěn pomocí navijáku a vytahané bahno očištěno vysokotlakým proudem. Zasahovali: Šmejkal, J Malý. Návrat na základnu 14:40.

Dne 13.2. v 16:20 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc vyproštění zapadlé cisterny na odvoz kalu, která uvízla na nezpevněném terénu u přečerpávací šachty  ČOV a hrozilo její zborcení. Cisterna byla zajištěna proti posunu byly odříznuty plotové sloupky a cisterna byla vytažena za pomoci těžkého traktoru New Holland pana Vaněčka z Osnice. Zasahovali: Šmejkal, J Malý, Lehoučka. Návrat na základnu 17:35.

 

 

Dne 15.2. v 19:51 hod byla jednotka vyslána k požáru do Hornbachu v Čestlicích. Na místě již jednotka HZS stanice Říčany. Bylo zjištěno že vyhořelo relé odvětrávací klapky. Zasahovali: Šmejkal, P Zíma, Strakatý, L Müller, Jakub Řehka. Návrat na základnu 21:04.

Dne 23.2. v 17:38 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc únik nebezpečných látek, ropná skvrna na parkovišti u Průhonického parku. Uniklý olej z osobního automobilu na ploše 0,4x6m byl zasypán sorbentem a odklizen. Zasahovali: Šmejkal, M Müller, L Müller, Jakub Řehka, Josef Řehka. Návrat na základnu 18:25.

Dne 26.2. v 17:09 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc dovoz vody do Dobřejovic. Jednalo se o dovoz vody do vyschlé studny, motorovou pilou museli být ořezány větve stromů kolem příjezdové cesty a nataženo vedení B 70 metrů. Zasahovali: Šmejkal, M Malý, J Malý. Návrat na základnu 18:30.

Dne 2.3. v 10:37 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc únik nebezpečných látek ulice Uhříněveská. Jednalo se o uniklý olej z osobního automobilu na sjezdu z dálnice od Prahy, olej byl zasypán sorbentem a odklizen. Zasahovali: Šmejkal, Komárek, Jakub Řehka. Návrat na základnu 11:15.

Dne 7.3. v 17:54 hod byla jednotka vyslána k dopravní nehodě nákladního automobilu u Club hotelu Praha. Jednalo se o poškozenou nádrž. Na místě jednotky HZS hlavního města Prahy, HZS Středočeského kaje stanice Říčany, policie ČR. Nafta z poškozené nádrže byla přečerpána do speciálních nádrží a uniklá zasypána sorbentem. Naše jednotka byla jako záloha na místě. Zasahovali: Šmejkal, Jakub Řehka, J Zíma, L Müller. Návrat na základnu v 18:29.

Dne 21.3. v 15:30 hod byla jednotka vyslána k požáru lesního porostu podél obory u cyklostezky. Jednalo se o požár hrabanky za plotem parku. Likvidovala jednotka HZS Středočeského kraje stanice Říčany. Při návratu na základnu na louce mezi Vestcem a Průhonicemi byla spatřena ležící osoba. Jednalo se o ženu, která byla zraněná po pádu z koně. Poskytli jsme jí první pomoc a přivolali záchrannou službu. Kůň byl odveden do stájí na Rozkoši. Zasahovali: Komárek,  Šmejkal, Bambula, J Zíma. Návrat na základnu v 17:06.

Dne 24.3. v 14:44 hod byla jednotka vyslána k hromadné dopravní nehodě na D 1 u Průhonic. Jednotka byla velitelem zásahu ze stanice HZS Říčany odeslána k retenční nádrži u kruhového objezdu u Aquaparku, kde pomocí norných stěn  a sorbentu likvidovala uniklé ropné látky.  Zasahovali: Komárek, P Zíma, Šmejkal, J Malý, J Zíma, Josef Řehka, Lehoučka. Návrat na základnu v 17:00 hod.

Dne 25.4. v 10:09 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc únik nebezpečných látek z motorového prostoru autobusu na zastávce na Květnovém náměstí. Uniklý olej o ploše 50x1000cm byl zasypán sorbentem a odklizen. Zasahovali: Šmejkal, J Malý, M Malý. Návrat na základnu v 10:41.

Dne 2.5. v 15:30 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc odstranění včelího roje v areálu VÚKOZ na Květnovém náměstí. Prostor byl označen a ohraničen páskou a předán zaměstnanci VÚKOZ. Zasahovali: Komárek, Šmejkal, P Zíma, M Malý. Návrat na základnu v 17:27.

Dne 9.5. v 7:54 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc únik nebezpečných látek do ulice Tulipánová. Jednalo se o uniklý hydraulický olej z prasklé hadice popelářského vozu. Olejová skvrna 3x100 m byla zasypána sorbentem a odklizena. Zasahovali: P Zíma, Šmejkal, M Malý, Lehoučka, J Zíma. Návrat na základnu v 9:20.

Dne 13.5. v 19:30 hod byla jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu do ulice Újezdská. Automobil se nacházel na střeše v příkopu, po vyšetření nehody bylo vozidlo vytaženo z příkopu a naloženo na odtahovku. Během vyšetřování policií jednotka prováděla nasvícení místa nehody. Na místě též HZS stanice Říčany, Obecní policie Průhonice, Policie ČR. Zasahovali: Komárek, P Zíma, Strakatý, Jakub Řehka, Josef Řehka, Šmejkal, J Zíma, Bambula, Lehoučka, L Müller. Návrat na základnu ve 22:14.

Dne 22.5. ve 22:30 hod byla jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu u čerpací stanice v ulici Uhříněveská. Průzkumem byl zjištěn poškozený stojan utržená hadice a uniklá nafta, vozidlo, které škodu způsobilo se již na místě nenacházelo. Nafta byla zasypána sorbentem a odklizena. Zasahovali: Komárek, P Zíma, Šmejkal, M Malý, Jakub Řehka, L Müller. Návrat na základnu 23:52.

Dne 4.7. ve 20:20 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc, otevření bytu. Majitelka bytu s 1/2 ročním dítětem si zabouchla uvnitř bytu klíče. Byla jí poskytnuta pomoc otevřením bytu za přítomnosti obecní policie. Zasahovali: Šmejkal, Malý M, Lehoučka. Návrat na základnu ve 20:47.

 

 

Dne 4.7. ve 21:00 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc, odstranění obtížného hmyzu do ulice Dobřejovická.

Obtížný hmyz byl za pomoci žebříku a ochranného oděvu odchycen a odstraněn. Zasahovali: Šmejkal, Malý M, Lehoučka. Návrat na základnu ve 21:40.

 

 

Dne 7.7. v 17:29 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc, prokysličení vody v šestém rybníku z důvodu úhynu ryb. Spolek místních rybářů prováděl výlov sedmého rybníka a přenášení ryb do šestého rybníka z důvodu nedostatku vody a úhynu ryb . Na prokysličení vody bylo použito plovoucí čerpadlo „Mamut“ a dva B proudy. Zasahovali: Strakatý, P Zíma, J Malý, Šmejkal, L  Müller,  Bambula, Josef Řehka, M Malý. Návrat na základnu ve 19:14.

 

 

Dne 10.7. v 9:13 hod byla jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu do ulice Újezdská. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka HZS stanice Říčany. Naše jednotka prováděla práce pod vedením velitele zásahu. Zasahovali: J Malý, Šmejkal,  Komárek, M Malý. Návrat na základnu v 11:40.

 

Dne 14.7. ve 12:12 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc, čerpání vody ze zatopené garáže rodinného domu do ulice

V Jezírku. Majitelka osobním automobilem poškodila vodovodní přípojku a unikající voda zaplavila garáž a suterén domu. Jednotka zastavila unikající vodu a odčerpala vodu z garáže. Zasahovali: Šmejkal, J Malý. Návrat na základnu ve 13:15.

 

Dne 29.7. v 11:39 hod byla jednotka vyslána k požáru do Hornbachu v Čestlicích. Na místě již jednotka HZS stanice Říčany. Jednalo se planý poplach. Zasahovali: P Zíma, Šmejkal, J Malý, Lehoučka, M Müller. Návrat na základnu ve 12:01.

 

Dne 17.9. v 10:18 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc, odstranění obtížného hmyzu ve škole.

 

Dne 25.10. v 17:25 hod byla jednotka vyslána k požáru trávy do Čestlic, při cestě jednotka vrácena na základnu, požár uhašen PČR.

 

Dne 30.11. v 2:44 hod byla jednotka vyslána k požáru kontejnerů do ulice U Parku, na místě HZS stanice Říčany, PČR, Obecní policie Průhonice. Požár uhašen vysokotlakem. Zasahovali: P Zíma, J Zíma, Šmejkal, Jakub Řehka, Bambula, Strakatý. Návrat na základnu ve 3:30.

 

Dne 16.12. v 10:49 hod byla jednotka vyslána k požáru nízké budovy do Čestlic, jednalo se o požár sazí v komíně. Na místě jednotky HZS stanice Říčany a Praha.