Výjezdy 2012

Dne 12.1 byla jednotka ve 23:00 hod vyslána na technickou pomoc, odstranění spadlého stromu přes vozovku do ulice u obory. Strom byl rozřezán motorovou pilou a odklizen. Návrat na základnu 23: 50. Zasahovali: Strakatý, Ondrička, Müller M., Müllerová J.

Dne 28.1 byla jednotka ve 12:28 hod vyslána na technickou pomoc, únik pohonných hmot z  proražené nádrže osobního automobilu u čerpací stanice Albert. Nádrž byla zalepena speciální pastou, uniklé pohonné hmoty zasypány sorbentem a odklizeny. Návrat na základnu 13:08. Zasahovali Zíma, Šmejkal, Strakatý, Müller M.

Dne 30.1 byla jednotka ve 14:24 hod vyslána k požáru nízké budovy do Nupak. Ještě před výjezdem byla jednotka odvolána jednalo se o planý poplach.

Foto

Dne 16.3 byla jednotka ve 14:21 hod vyslána k požáru trávy do Čenětic. Při příjezdu již zasahovaly jednotky HZS Říčany a Jílové, SDH Těptín, Křížkový Újezdec. Naše jednotka pomáhala jednotce z Jílového při dohašování. Návrat na základnu 16:25. Zasahovali: Komárek, Šmejkal, Bambula, Řehka.

 

Foto

Dne 6.4 byla jednotka ve 2:56 hod vyslána k požáru kuchyně v restauraci Tvrz v Průhonicích. Před naším příjezdem již na místě zasahovaly jednotky HZS hl. m. Prahy a HZS Říčany naše jednotka provedla na pokyn velitele zásahu vypnutí elektřiny v zasažené části restaurace potom jako záloha, po nás přijela ještě jednotka SDH Říčany. Na místě též ZZS, Policie ČR a Obecní policie Průhonice. Návrat na základnu ve 4:10 hod. Zasahovali: Zíma, Šmejkal, Bambula, Strakatý.

Foto
Více info na Požáry.cz

Dne 19.4 byla jednotka ve 13:24 hod vyslána k požáru Thují pod Tulipánem v Průhonicích. Jednotka použila k uhašení  jeden C proud. Návrat na základnu ve 14:05 hod. Zasahovali: Zíma, Šmejkal.

Dne 2.5  jednotka od 8 do 13 hod prováděla požární dozor při pálení ve VÚKOZ na Michovkách. Zasahovali: Šmejkal, Řehka.

Dne 3.5  jednotka od 8 do 12 hod prováděla požární dozor při pálení ve VÚKOZ na Michovkách. Zasahovali: Šmejkal, Řehka.

Dne 3.5 byla jednotka v 17:16 hod vyslána k dohašení ohniště po nahlášeném pálení v ulici U Geofyzikálního Ústavu. Jednotka použila jeden C proud. Návrat na základnu v 18:30. Zasahovali: Šmejkal, Bambula.

Dne 3.5 byla jednotka ve 20:30 hod vyslána na technickou pomoc čerpání vody ze sklepa v ulici Na Sídlišti. Jednotka použila dvě ponorná čerpadla. Návrat

na základnu 22:15. Zasahovali: Šmejkal, Strakatý, Malý, Bambula.

Dne 4.5 byla jednotka ve 20:07 hod vyslána na technickou pomoc odstranění obtížného hmyzu do Dobřejovic U Zámku. Návrat na základnu v 9:00 hod.

Zasahovali: Šmejkal, Strakatý, Malý, Bambula.

Dne 9.6 byla jednotka v 17:24 hod vyslána k požáru průmyslového objektu do ulice Říčanská, uvnitř objektu SEAT Průhonice. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár elektrické instalace osvětlení objektu, který byl již uhašen pomocí hasicího přístroje. Poté bylo provedeno částečné preventivní rozebrání stropního podhledu. Na místo se sjelo několik jednotek HZS a SDH,  Obecní police Průhonice, Policie ČR a ZZS. Návrat na základnu v 18:10. Zasahovali: Zíma, Šmejkal, Müller, Strakatý, Lehoučka, Řehka, Bambula.

Dne 29.8 byla jednotka v19:30 hod vyslána na technickou pomoc odstranění obtížného hmyzu do ulice Na Sídlišti a do Základní školy v Průhonicích.

Návrat na základnu ve 21:15. Zasahovali: Bambula, Strakatý, Řehka, Lehoučka.

Dne 13.9 byla jednotka ve 20:43 hod vyslána k dopravní nehodě do ulice Hlavní v Průhonicích. Jednalo se o nehodu osobního automobilu do betonové zídky.

Jedna zaklíněná osoba byla po vyproštění předána ZZS. Na místě nehody též zasahovaly jednotky HZS Říčany RZA a CAS, ZZS hl. m. Prahy, Policie ČR, Obecní policie Průhonice. Návrat na základnu 21:40 hod. Zasahovali: Zíma, Strakatý, Bambula, Malý M.

Dne 14.9 byla jednotka ve 12:33 hod vyslána k dopravní nehodě do Čestlic, na uvolnění komunikace a odstranění stromu, vozidlo zaklíněné do stromu. Strom byl rozřezán motorovou pilou a nákladní automobil uvolněn. Návrat na základnu ve 13:40 hod. Zasahovali: Zíma, Šmejkal, Řehka.

Dne 26.9 byla jednotka v 8:00 hod vyslána na technickou pomoc, čištění ucpané kanalizace v Čestlicích.

 

 

Dne 27.10 byla jednotka ve 21:15 hod vyslána na technickou pomoc odstranění spadlého stromu mezi parky v Prúhonicích.

Dne 4.11 byla jednotka v 8:30 hod vyslána na technickou pomoc pročištění ucpané kanalizace v Průhonicích, spolupracovaly TS Průhonice.

Dne 9.11 byla jednotka v 15:24 hod vyslána k požáru odpadu u zemědělské budovy do Herinka. Spolupráce s HZS Říčany

Dne 18.12 byla jednotka v 18:24 hod vyslána k požáru nízké budovy do Herinka. Jednalo se o vypadlou rouru z kamen.