Soutěže 2010

Dne 8.5. jsme uspořádali  1.kolo soutěže v požárním sportu 13. a 14. okrsku Okresního sdružení hasičů Praha-západ.

Po dlouhé 25. leté přestávce  se konala soutěž v Průhonicích  na louce u druhé části parku. Našim družstvům žen a mužů se velmi vydařila a obě družstva se umístila na prvním místě. Rádi bychom poděkovali majitelům pozemků za jejich zapůjčení a všem kteří

 nám pomohli s uskutečněním soutěže.

Foto
Výsledková listina

Dne 5.6. se konala za krásného slunečného počasí Okresní soutěž v požárním sportu Okresního sdružení hasičů Praha-západ v Bojanovicích.  Ženy se umístily na 3. místě muži na 8. místě.

Dne 12.6. jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu „Huntovický útok“ v Chomutovicích. Ženy obsadily 2. místo a muži též 2. místo.

Foto
Foto

Dne 19.6.jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu o „Pohár starosty“ v Křížkovém Újezdci. Ženy se umístily na 2. místě a muži vybojovali krásné 1. místo.

Foto

Dne 26.6. jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu o „Pohár starosty“ v Radějovicích. Ženy se umístily na krásném

1. místě a muži skončili na 7. místě.

Dne 14.8.jsme se zúčastnili soutěže „Memoriál Jirky Kulhánka“ v Ondřejově. Již tradičně byl druhý pokus upraven o specielní disciplínu přenášení vody v kelímcích přes překážky. Naše družstvo mužů zde obsadilo v silné konkurenci 3. místo.

Dne 28.8.jsme se zúčastnili soutěže „Memoriál Antonína Harvánka“ v Osnici. Soutěž se konala za velmi deštivého počasí naše družstva obsadila  1. místo ženy a 2. místo muži.

Dne 4.9. jsme na louce u druhé části parku za krásného slunečného počasí uspořádali soutěž v požárním sportu „O pohár starostky obce Průhonice“ naše družstva se umístila na 1. místě ženy a na 2. místě muži.