Výjezdy 2013

Dne 28.1 byla jednotka v 9:56  hod vyslána k požáru osobního automobilu do Modletic. Po příjezdu na místě již zasahovala jednotka HZS Říčany, naše  jednotka byla ponechána na místě jako záloha. Návrat na základnu v 10:49. Zasahovali: Šmejkal, J. Malý, Řehka.

Dne 30.1 byla jednotka v 16:55  hod vyslána na technickou pomoc do Čestlic ul. Okružní únik neznámých látek na vozovku. Po příjezdu na místo události  bylo provedeným průzkumem  zjištěno , že na vozovce je neznámá látka v délce 5x0.5 m a byl proveden posyp sorbentem. Návrat na základnu v 18:22. Zasahovali: Šmejkal, J. Malý, J, Zíma, Lehoučka.

 

 

Dne 1.2 byla jednotka v 17:33  hod vyslána na technickou pomoc vyproštění vozidla do ul. U Hájovny. Dvě dodávková vozidla byla vyproštěna pomocí navijáku.

Návrat na základnu  v 18:50. Zasahovali: P. Zíma, Strakatý, M. Malý, Šmejkal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 10.3 byla jednotka v 6:35  hod vyslána k požáru v Klub hotelu Praha v Průhonicích. Při našem příjezdu již zasahovaly jednotky HZS Říčany a hl.m Prahy. Na místě též SDH Říčany, Policie ČR, Obecní policie Průhonice. Naše  jednotka byla ponechána jako záloha. Návrat na základnu v 7:55. Zasahovali: Šmejkal, J. Malý, M. Malý, J. Zíma, Müller, Řehka.

Dne 10.3 byla jednotka v 9:29  hod vyslána k požáru podzemních skladových prostor do komerční zóny Čestlice, ulice Obchodní. Jednotky HZS Říčany a hl.m. Praha provedli průzkum thermokamerou, požár nebyl nalezen jednalo se o poruchu požárního zabezpečení. Na místě též Policie ČR a Obecní policie Průhonice.

Naše jednotka byla ponechána jako záloha. Návrat na základnu v 10:35. Zasahovali: Šmejkal, J. Malý, M. Malý, J. Zíma, Müller, Řehka.

  

Dne 15.3 byla jednotka v 16:00  hod vyslána na technickou pomoc, vyproštění srnce z plotu základní školy v Průhonicích. Zakleslý srnec byl vyproštěn a vypuštěn do přírody. Na místě byla též Obecní policie Průhonice. Návrat na základnu v 16:20.

Dne 20.3 byla jednotka v 11:18  hod vyslána k požáru nákladního automobilu na D1 6 Km. Jednotka byla po výjezdu vrácena na základnu. Zasahovali: Šmejkal, Malý J, Malý M, Lehoučka, Müller. Návrat na základnu v 11:37.

Dne 23.3 byla jednotka v 9:08  hod vyslána na technickou pomoc,  vytažení zapadlého nákladního automobilu. Po příjezdu na místo byl automobil vytažen. Zasahovali: Šmejkal, Komárek, Müller, Zíma J. Návrat na základnu  v 9:35.

Dne 24.3 byla jednotka v 17:26  hod vyslána k požáru stromu do Dobřejovic. Po příjezdu na místo již byl strom uhašen jednotkou HZS stanice Říčany, naše jednotka byla odeslána na základnu. Zasahovali: Strakatý, Řehka, Müller, Bambula.  Návrat na základnu v 17:53.

Dne 2.4 byla jednotka v 13:12 hod vyslána k požáru kontejneru do ulice V Oblouku v Čestlicích. Po příjezdu na místo již zasahovala jednotka HZS stanice Říčany

a naše jednotka byla odeslána na základnu. Zasahovali: Šmejkal, Malý J. Návrat na základnu 13:40.

Dne 19.4 byla jednotka v 13:16 hod vyslána k požáru rodinného domu do ulice Chrpová v Průhonicích.

Naše jednotka byla ponechána na místě z důvodu hlídání požářiště do 3:00 hod. Zasahovali a hlídali: Šmejkal, J Malý, M Malý, Bambula, Strakatý, Müller, Zíma, Řehka.

 

Více info na Požáry.cz

Dne 26.4 byla jednotka v 19:19  hod vyslána na technickou pomoc, odstranění obtížného hmyzu do ulice V Jezírku v Průhonicích. Zasahovali: Šmejkal, Strakatý, Müller, Bambula. Návrat na základnu ve 20:05 hod.

Dne 30.4 byla jednotka v 14:35 hod vyslána k požáru roští v ulici U Geofyzikálního ústavu. Požár byl uhašen jedním C proudem. Zasahovali: Komárek, P Zíma, J Zíma, Lehoučka, Bambula. Návrat na základnu v 15:05.

Foto

Dne 9.5 byla jednotka ve 20:55 hod vyslána k požáru osobního automobilu na 8 km dálnice D1 směr Brno. Ještě před výjezdem byla jednotka odvolána zpět na základnu, nejednalo se o požár, ale o technickou závadu. Připraveni k výjezdu byli: P Zíma, Strakatý, Lehoučka, Řehka, Bambula.

Dne 5.5 byla jednotka ve 14:00 hod vyslána na technickou pomoc čerpání vody z rodinného domu do ulice Újezdská v Průhonicích. Po přívalovém dešti došlo k zatopení a splavení zeminy z pole na komunikaci ul. Újezdská a přilehlých pozemků u RD. Bylo provedeno odčerpání vody a čištění komunikace a kanalizace na povrchovou vodu od bahna. Zasahovali: Komárek, Šmejkal, M Malý a J Zíma. Návrat na základnu v 16:26.

Dne 8.5 byla jednotka v 19:51 hod vyslána na technickou pomoc čerpání vody ze zaplavených sklepů v bytovém domě v ulici Na Sídlišti. Z ucpané kanalizace ve vozovce došlo k vyplavení sklepních prostor vodou z kanalizace. Bylo provedeno zprůchodnění kanalizace ve vozovce a odčerpání vody ze zaplavených sklepů. Provedena dezinfekce sklepních prostor. Předáno zástupci SVBJ Průhonice. Zasahovali: Šmejkal, Topinka, M Malý, Řehka. Návrat na základnu ve 22:25.

Dne 16.5 byla jednotka v 19:19  hod vyslána na technickou pomoc, odstranění obtížného hmyzu do ulice U Cihelny v Průhonicích. Zasahovali: Šmejkal, Strakatý, Müller, Bambula. Návrat na základnu ve 20:05 hod.

Dne 26.5 byla jednotka ve 2:01 hod vyslána k požáru  průmyslového objektu, chlebové pece do Herinka.  Na místo se sjeli jednotky HZS stanice Říčany, SDH Říčany,  SDH Průhonice a Policie ČR. Provedeným průzkumem nebyl žádný požár nalezen. Zasahovali: Šmekal, Bambula, J Zíma, Řehka.  Návrat na základnu

ve 2:50 hod.

Dne 2.6 byla jednotka ve 3:00 hod. vyslána na technickou pomoc, čerpání vody do ulice Na Michovkách, do domu pro seniory. Po provedeném průzkumu byla pomocí ponorných čerpadel odčerpána voda z výtahových šachet. Dále byla nasazena požární stříkačka PPS 12 k odčerpávání stále přitékající vody z okolních pozemků z důvodu neustávajícího vytrvalého deště. Ve 3:30 se z důvodu stále stoupající hladiny Botiče jednotka rozdělila a byli povoláni další členové a spolu s Technickými službami Průhonice prováděli plnění pytlů pískem a následné  umístění pytlů u nemovitostí v ulici  U Botiče a v okolí mostu. Byly evakuovány osoby z penzionu a odtaženo vozidlo u kterého nebyl nalezen majitel. Hladina Botiče stoupala tak rychle, že přes veškerou snahu došlo k zaplavení přilehlých nemovitostí, když hrozilo přetečení mostu Obecní policie uzavřela hlavní komunikaci vedoucí přes most. Odpoledne se utvořila další skupina která odjela čerpat zaplavený sklep na Rozkoš (ponorné a plovoucí čerpadlo), a potom přeplněnou studnu do ulice Stará ze které začínala voda prosakovat do sklepa. Ve večerních hodinách, když klesla hladina Botiče, bylo ukončeno čerpání v domě pro seniory na Michovkách a  začalo, za pomoci veškeré naší techniky, odčerpávání vody ze sklepů u Botiče. Dále bylo provedeno, s pomocí plošiny z HZS stanice Říčany, prořezání podemletých nakloněných stromů v ulici U Botiče. Zasahovali: Komárek, Zíma P., Šmejkal, Strakatý, Müller, Malý J., Malý M., Řehka Jakub, Řehka Josef, Zíma J., Lehoučka, Langr, Bambula, Topinka, Stoklasa M. st. Návrat na základnu ve 23:35 hod.

Dne 3.6 byla jednotka v 10:50  hod. vyslána na technickou pomoc, čerpání vody do ulice Chrpová, jednalo se o dům který postihl  19.4 požár. Průzkumem bylo zjištěno že z přeplněné studny protéká voda do sklepa. Pomocí ponorných čerpadel byla vyčerpána voda ze studny a sklepa. Ve 12:24  hod. byla jednotka vyslána na technickou pomoc, čerpání vody do ulice Na Michovkách, dům pro seniory. Po provedeném průzkumu byla nasazena požární stříkačka PPS 12 a ponorné čerpadlo k odčerpávání vody stále přitékající z okolních pozemků z důvodu neustávajícího vytrvalého deště. Na místo přijela též jednotka HZS stanice Říčany. Byli zde ponecháni dva členové naší jednotky. Jednotka HZS se vrátila na základnu. Naše jednotka odjela čerpat vodu ze zatopeného sklepa do základní školy. Po krátké přestávce na zbrojnici jednotka vyjela na čerpání vody ze zaplaveného sklepa do ulice U hájovny, byla čerpána voda ze sklepa a studny plovoucím a ponorným čerpadlem. Odpoledne když další členové jednotky přišli ze svých zaměstnání pomohli ukončit čerpání na Michovkách a uklidit čerpadla a materiál ještě jednou se též čerpalo v ulici Chrpová. Když probíhalo uklízení na všech místech čerpání, přišlo to nejhorší. Jednotka byla vyslána do Průhonického parku kde spadl strom na osobu, žena utrpěla těžké zranění, kterému na místě podlehla. Na místě HZS stanice Říčany, zdravotní záchranná služba a policie. Během dne postupně zasahovali: Komárek, Zíma P., Šmejkal, Bambula, Zíma J., Lehoučka, Strakatý, Malý J., Müller, Langr, Řehka. Návrat na základnu ve 22:40 hod. Při návratu na základnu došlo k výpadku části elektrické instalace zásahového vozu, naštěstí to byla pouze vadná pojistka.

Dne 4.6. byla jednotka v 9:51  hod. vyslána na technickou pomoc, odstranění podmáčených stromů v ulici U Botiče. Za pomoci plošiny bylo několik nakloněných podmáčených stromů prořezáno a pokáceno. Zároveň probíhalo čerpání přeplněné studny u RD v ulici U Botiče. Poté jednotka přejela na čerpání vody ze sklepa RD

v ulici  Na Michovkách II k čerpání bylo použito jedno ponorné čerpadlo. Opakovaně jsme jeli čerpat sklep a studnu do ulice K Hájovně, nasazeno 2x ponorné čerpadlo. Další čerpání bylo ze zaplavených sklepů dvou domů v ulici Třešňová, v každém domě bylo použito jedno ponorné čerpadlo. Zasahovali: Zíma P., Šmejkal, Zíma J., Lehoučka, Bambula, Malý J., Strakatý. Návrat na základnu ve 20:00 hod.

Dne 4.6. byla jednotka ve 23:51  hod. vyslána na technickou pomoc, čerpání sklepa v RD v ulici Třešňová, nasazeno jedno ponorné čerpadlo. Zasahovali: Zíma P.,

Řehka, Strakatý, Müller, Zíma J., Bambula. Návrat na základnu 00:25.

Foto
Foto

Dne 22.6. byla jednotka ve 21:09  hod. vyslána k požáru lampionu na stromě u školy. Průzkumem místa události nebyl již hořící lampion nalezen (zřejmě před naším příjezdem shořel beze zbytku). Na místě též jednotka HZS stanice Říčany. Zasahovali: Strakatý, Bambula, Langr, M Malý, J Zíma. Návrat na základnu 21: 35.

Dne 25.6. byla jednotka ve 12:47  hod. vyslána na technickou pomoc odstranění spadlého stromu na vozovku do ulice Újezdská. Spolu s pracovníky TS Průhonice byl strom rozřezán a odklizen, dále byly poraženy, rozřezány a odklizeny další dva nakloněné podmáčené stromy. Na místě též Obecní policie Průhonice a Policie ČR. Zasahovali: Bambula, Lehoučka, J Zíma. Návrat na základnu ve 13:20.

Dne 17.7. byla jednotka v 1:32 hod vyslána k požáru trafostanice v průmyslovém objektu v Modleticích. Na místě jednotky HZS stanice Říčany, SDH Říčany, SDH Kuří, SDH Modletice, policie ČR, ZZS středočeského kraje. Nejednalo se o rozsáhlý požár a jednotky se po uhašení rozjely zpět na své základny. 

Zasahovali: Šmejkal, Bambula, Lehoučka, J Zíma. Návrat na základnu ve 2:20 hod.

Dne 29.7. vyjela jednotka v 19:50 hod k několika událostem po přívalovém dešti, bouřce a silném větru jednalo se o zaplavenou ulici Újezdská, vyvrácený strom do vozovky v ulici Třešňová a další strom v ulici Vřesová. Zasahovali: Šmejkal, Bambula, Strakatý, Lehoučka, Müller, Řehka. Návrat na základnu ve 21:30 hod.

Dne 4.8. vyjela jednotka v 18:29 hod opět k několika událostem po přívalovém dešti, bouřce a silném větru jednalo se o vyvrácený strom do vozovky u Dobřejovic, další strom v ulici U Botiče a dva stromy u budovy požární zbrojnice (jeden na budovu a druhý na vozidlo TSP). Stromy byly rozřezány a odklizeny. Zasahovali: Komárek, Šmejkal, Bambula, Řehka, M Malý, Strakatý, J Zíma. Návrat na základnu ve 20:30 hod.

Dne 6.8. vyjela jednotka v 16:20 hod na technickou pomoc odstranění vyvrácených stromů do ulice  V Jezírku. Zasahovali: Šmejkal, Komárek, J Malý, Lehoučka, Návrat na základnu ve 20:30 hod.

Dne 9.8. byla jednotka v 15:24 hod vyslána k dopravní nehodě, uvolnění komunikace do ulice Hlavní v Průhonicích. Automobily byly odtaženy na kraj vozovky a uniklé provozní kapaliny byly zasypány sorbentem. Na místě též Obecní policie Průhonice. Zasahovali: Šmejkal, Bambula, Lehoučka, Řehka. Návrat na základnu v 16:10 hod.

Dne 17.8. byla jednotka ve 13:12 hod vyslána na technickou pomoc odstranění stromu hrozícího pádem u vchodu do Dendrologické zahrady. Strom byl rozřezán a odstraněn.

Dne 29.8. byla jednotka v 18:03 hod vyslána na technickou pomoc odstranění stromu nakloněného nad vozovku v ulici Újezdská. Jednalo se o tři nakloněné náletové dřeviny které byli rozřezány a odstraněny. Zasahovali: Bambula, Řehka, Lehoučka. Návrat na základnu v 18:35 hod.

Dne 5.9.  v 9:10 hod proběhlo prověřovací cvičení požár v základní škole.

Dne 8.9.  v 19:26 hod  byla jednotka vyslána na technickou pomoc, hledání pohřešované osoby. Společně s jednotkami SDH Říčany, Modletice, Osnice , Policií ČR, Obecní policií Průhonice byl prohledáván celý průhonický park, obec a okolí. Pátrací akce byla ukončena po 23 hodině. Zasahovali: Komárek, P Zíma, Šmejkal, Bambula, Müller, Lehoučka, J Zíma, Řehka. Návrat na základnu ve 23:15.

Dne 10.9.  ve 3:02 hod byla jednotka vyslána k požáru osobního automobilu do ulice Javorová v Průhonicích. Před naším příjezdem již požár uhasila jednotka HZS hlavního města Prahy. Na místě též jednotka HZS středočeského kraje stanice Říčany, policie ČR, Obecní policie Průhonice. Zasahovali: Komárek, Bambula, J Zíma. Návrat na základnu ve 3:30 hod.

Dne 18.9.  ve 13:31 hod byla jednotka vyslána k požáru nízké budovy do Herinku. Jednalo se o poruchu požárního hlásiče, jednotka byla odvolána. Připraveni k zásahu byli P Zíma, Šmejkal, J Malý, M Malý.

Dne 29.9. v 18:39 hod byla jednotka vyslána k požáru stohu do ulice Říčanská. Na místě jednotky HZS hlavního města Prahy, středočeského kraje stanice Říčany,

SDH Říčany. Stoh se nechal vyhořet naše jednotka kontrolovala, aby se oheň nešířil a ochlazovala okolní porosty. Zasahovali: P Zíma, J Zíma, Řehka, Lehoučka, Bambula, Šmejkal. Návrat na základnu 30.9. ve 13:00 hod.

Dne 3.10. ve 13:32 hod byla jednotka vyslána k požáru stohu do ulice Říčanská. Jednalo se o dohašení požářiště stohu, které se znovu vzňalo. Na místě též jednotka HZS středočeského kraje stanice Říčany. Zasahovali: J Malý, Řehka, Müller. Návrat na základnu ve 14:45.

Dne 15.10. ve 19:38 hod byla jednotka vyslána k požáru kontejneru na odpad do ulice Františka Zemana v Průhonicích. Dva plastové kontejnery na papír byly uhašeny vysokotlakem. Na místě též Policie ČR, Obecní policie Průhonice,  vyšetřovatel požárů HZS. Zasahovali: P Zíma, J Zíma, Lehoučka, Řehka, Šmejkal, Bambula. Návrat na základnu ve 20:40 hod.

Dne 19.10. v 16:35 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc čerpání vody do ulice kosatcová v Průhonicích. Voda z výkopu byla odčerpána kalovým čerpadlem. Zasahovali: Komárek, P Zíma, Bambula. Návrat na základnu v 17:15hod.

Dne 24.11. v 17:17 hod byla jednotka vyslána k dopravní nehodě osobního automobilu vozidlo v příkopu na D1. Jednalo se o odstavené vozidlo na krajnici. Na místě též Policie ČR, HZS stanice Říčany, Záchranná služba. Zasahovali: P Zíma, Řehka, M Malý, Lehoučka. Návrat na základnu v 17:45 hod.

Dne 26.12. v 15:55 hod byla jednotka vyslána na technickou pomoc propláchnutí ucpané kanalizace u bytovek v Průhonicích. Kanalizace byla propláchnuta tlakovou vodou jedním C proudem, přebytečná voda byla odčerpána. Zasahovali: Šmejkal, M Malý, Stoklasa ml., M Müller, L Müller, Ondrička. Návrat na základnu 17:45 hod.