Soutěže 2012

21. 4 se konala Okrsková soutěž  13. a 14. okrsku Okresního sdružení hasičů Praha-západ. Letošní ročník uspořádali hasiči z Dolních Břežan. Družstvo žen se umístilo na 1. místě a družstvo mužů na 5. místě.

Foto

26.5 se konala ve Vestci soutěž v požárním sportu k příležitosti 100 let od založení SDH Vestec. Soutěžilo celkem 5 družstev naše družstvo mužů se umístilo na druhém místě a družstvo žen na třetím místě.

Foto

9.6 jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu „Huntovický útok“ v Chomutovicích. Ženy obsadily 1. místo a muži 2.  místo.

Foto